ขายส่ง ทั้วประเทศ เคลมเร็วทันใจ ไม่เรื่องมาก
FK-AHD904
 
 • รับฟรี !! กล้องวงจรปิด1.3 Megapixels 4 ตัว
 • รองรับการแสดงภาพ 3 จอพร้อมกัน
  BNC, VGA และ HDMI 
 • ถ่ายโอนข้อมูลผ่าน USB ในรูปแบบไฟล์ AVI
 • รองรับฮาร์ดดิสก์ 2 ลูก พร้อมเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ภายนอก eSATA
 • เชื่อมต่อกล้อง Analog Camera ผ่านสาย Coaxical ได้ไกลถึง 300-500 เมตร
 • รองรับระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์พร้อมภาพยิ่งผ่าน Email และ FTP
 • รองรับระบบ Miracle Eye
 • ฟรี ฮาร์ดดิสก์ 1 TB
 

ฟรี FujikoDDNS

฿32,000.-


FK-AHD908
 
 • รับฟรี !! กล้องวงจรปิด1.3 Megapixels 8 ตัว
 • รองรับการแสดงภาพ 3 จอพร้อมกัน
  BNC, VGA และ HDMI 
 • ถ่ายโอนข้อมูลผ่าน USB ในรูปแบบไฟล์ AVI
 • รองรับฮาร์ดดิสก์ 2 ลูก พร้อมเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ภายนอก eSATA
 • เชื่อมต่อกล้อง Analog Camera ผ่านสาย Coaxical ได้ไกลถึง 300-500 เมตร
 • รองรับระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์พร้อมภาพยิ่งผ่าน Email และ FTP
 • รองรับระบบ Miracle Eyes
 • ฟรี ฮาร์ดดิสก์ 1 TB
 

ฟรี FujikoDDNS

฿51,000.-

FK-AHD916
 
 • รับฟรี !! กล้องวงจรปิด1.3 Megapixels 16 ตัว
 • รองรับการแสดงภาพ 3 จอพร้อมกัน
  BNC, VGA และ HDMI 
 • ถ่ายโอนข้อมูลผ่าน USB ในรูปแบบไฟล์ AVI
 • รองรับฮาร์ดดิสก์ 2 ลูก พร้อมเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ภายนอก eSATA
 • เชื่อมต่อกล้อง Analog Camera ผ่านสาย Coaxical ได้ไกลถึง 300-500 เมตร
 • รองรับระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์
  พร้อมภาพยิ่งผ่าน Email และ FTP
 • รองรับระบบ Miracle Eyes
 • ฟรี ฮาร์ดดิสก์ 1 TB
 

ฟรี FujikoDDNS

฿88,000.-

eSATA External Storage 
รองรับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์มากกว่า 6 ลูก ลูกละ 4TB 
รวม 24 TB บันทึกภาพได้นาน
(ในเครื่อง 1 ลูก / FK-RAID5 5ลูก)
Triple main monitor
รองรับการเชื่อมต่อระบบจอ พร้อม 3 พอร์ต VGA, HDMI และ CVBS
Muti SPOT out
สามารถตั้งค่าจอบนพอร์ต CVBS จากจอหลัก
เป็นจอรอง (SPOT) ได้ ซึ่งในส่วนนี้จอรองระบบยังรองรับ
การตั้งโปรแกรมแสดงผลได้ในรูปแบบ
แบ่งภาพ 1 กล้อง, 4 กล้อง, 9 กล้อง หรือ 16 กล้อง ก็ได้


FK-IN04E
 
 • รับฟรี !! กล้องวงจรปิด 700 ทีวีไลน์ 4 ตัว
 • รองรับกล้องวงจรปิด 4 ช่อง พร้อมเสียง 4 ช่อง
 • รองรับฮาร์ดดิสก์ 2 ลูก / ความจุ 8 TB
 • ฟรี ฮาร์ดดิสก์ 1 TB
 

ฟรี FujikoDDNS

฿24,000.-


FK-IN08E
 
 • รับฟรี !! กล้องวงจรปิด 700 ทีวีไลน์ 8 ตัว
 • รองรับกล้องวงจรปิด 8 ช่อง พร้อมเสียง 8 ช่อง
 • รองรับฮาร์ดดิสก์ 2 ลูก / ความจุ 8 TB
 • ฟรี ฮาร์ดดิสก์ 1 TB
 

ฟรี FujikoDDNS

฿42,900.-

FK-IN16P
 
 • รับฟรี !! กล้องวงจรปิด 700 ทีวีไลน์ 16 ตัว
 • รองรับกล้องวงจรปิด 16 ช่อง พร้อมเสียง 8 ช่อง
 • รองรับฮาร์ดดิสก์ 2 ลูก / ความจุ 8 TB
 • ฟรี ฮาร์ดดิสก์ 1 TB
 

ฟรี FujikoDDNS

฿75,000.-

Application iMon2 
ดูภาพสดฟังเสียงค้นหาภาพย้อนหลัง
หรือตั้งค่าเครื่องบันทึกเต็มประสิทธิภาพ
ผ่าน iPhone, iPAD และ Android
CMS Client software 
โปรแกรม CMS บน Windows และ Mac OS
สามารถเชื่อมต่อเครื่องบันทึกผ่านอินเตอร์เน็ต 
ดูภาพพร้อมๆ กัน 64 กล้อง
Dual Monitor Display
โปรแกรมแสดงภาพจัดการแบบมืออาชีพจะใช้โหมดใดๆ
ก็เลือกได้ตามใจคุณผ่านพอร์ต VGA และ CVBS

฿99,900.- 

 

 


FK-IN16D1
 • รับฟรี !! กล้องวงจรปิด 700 ทีวีไลน์ 16 ตัว
 • สุดยอดความคมชัดระดับ Full D1 เรียลไทม์ภาพสดและย้อนหลัง
 • รองรับการบันทึกภาพและเสียง 16 ช่องสัญญาณ พร้อม Loop out
 • รองรับฮาร์ดดิสก์ 4 ลูก พร้อมฟังก์ชั่น Mirroring/Archiving
 • ระบบดิจิตอลซูมภาพสดและย้อนหลัง 8 เท่า
 • ฟังก์ชั่นดิจิตอลอลาร์ม 16/6 พอร์ต พร้อม Relay ภาพใน 4 ช่อง
 • Spot มอนิเตอร์ 4 ช่อง แสดงภาพแบบสลับครั้งละ 4 กล้อง
 • ระบบควบคุมผ่านเมาส์, รีโมทคอนโทรล,ปุ่มหน้าเครื่อง และเครือข่าย

   

ฟรี FujikoDDNS

CMS Client software 
โปรแกรม CMS บน Windows 
และ Mac OS สามารถเชื่อมต่อ
เครื่องบันทึกผ่านอินเตอร์เน็ต 
ดูภาพพร้อมๆ กัน 64 กล้อง
Application iMon2
ดูภาพสด ฟังเสียง ค้นหาภาพย้อนหลังหรือ ตั้งค่าเครื่องบันทึกเต็มประสิทธิ
ภาพผ่าน iPhone, iPAD และ Android


FK-AT410
 
 • รับฟรี !! กล้องวงจรปิด 700 ทีวีไลน์ 4 ตัว
 • การทำงานแบบ Pentaplex ในโหมด H.264
 • ระบบควบคุมกล้อง PTZ และบันทึก เสียง 4 ช่อง
 • รองรับฮาร์ดดิสก์ 2 ลูก 6TB บันทึกภาพได้นานกว่า
 • ดิจิตอลซูม 8 เท่า พร้อมฟังก์ชั่น Dual Monitor
 • ฟรี ฮาร์ดดิสก์ 1 TB

ฟรี FujikoDDNS

เมนูภาษาไทย
฿19,900.-

 

FK-AT820
 
 • รับฟรี !! กล้องวงจรปิด 700 ทีวีไลน์ 8 ตัว
 • การทำงานแบบ Pentaplex ในโหมด H.264
 • ระบบควบคุมกล้อง PTZ และบันทึก เสียง 4 ช่อง
 • รองรับฮาร์ดดิสก์ 2 ลูก/6TBบันทึกภาพได้นานกว่า
 • ดิจิตอลซูม 8 เท่า พร้อมฟังก์ชั่น Dual Monitor
 • ฟรี ฮาร์ดดิสก์ 1 TB

ฟรี FujikoDDNS

เมนูภาษาไทย
฿39,000.-

 

FK-AT1640
 
 • รับฟรี !! กล้องวงจรปิด 700 ทีวีไลน์ 16 ตัว
 • การทำงานแบบ Pentaplex ในโหมด H.264
 • ระบบควบคุม PTZ และบันทึก เสียง 4 ช่อง
 • รองรับฮาร์ดดิสก์ 2 ลูก/6TBบันทึกภาพได้นานกว่า
 • ดิจิตอลซูม 8 เท่า พร้อมฟังก์ชั่น Dual Monitor
 • ฟรี ฮาร์ดดิสก์ 1 TB

ฟรี FujikoDDNS

เมนูภาษาไทย
฿65,000.-

 
Application iMon2 
ดูภาพสดฟังเสียงค้นหาภาพย้อนหลัง
หรือตั้งค่าเครื่องบันทึกเต็มประสิทธิภาพ
ผ่าน iPhone, iPAD และ Android
CMS Client software 
โปรแกรม CMS บน Windows และ Mac OS สามารถเชื่อมต่อเครื่องบันทึกผ่านอินเตอร์เน็ต
ดูภาพพร้อมๆ กัน 64 กล้อง
Dual Monitor Display
โปรแกรมแสดงภาพจัดการแบบมืออาชีพจะใช้โหมดใดๆ ก็เลือกได้ตามใจคุณผ่านพอร์ต VGA และ CVBS

FK-SX5016X400

เครื่องบันทึกบันทึก 16 กล้อง ระดับ Full Function 

 • รับฟรี !! กล้องวงจรปิด 700 ทีวีไลน์ 16 ตัว
 • คมชัดกับระบบการบันทึกเรียลไทม์ H.264 Compression
 • ระบบควบคุม 4 ทิศทาง ปุ่มแบบสัมผัส, เมาส์, รีโมทคอนโทรล และเครือข่าย
 • Triple Main Monitor ระบบจอหลัก 3 ช่อง BNC, VGA, HDMI
 • ฟังก์ชัน Digital zoom 2 เท่าในโหมดภาพสด
 • อิสระกับการกำหนดผู้ใช้งานแบบระบุกล้อง และสิทธิอื่นๆ
 • ถ่ายโอนข้อมูลด้วยระบบ ftp, DVD/CD, USD ในรูปแบบ avi file
 • ดูภาพผ่านระบบอินเตอร์เน็ต, EMS/DVR Player64 กล้อง(Windows), iSMS(MAC OS)
 • รองรับการควบคุมกล้อง PTZ และระบบอลาร์ม
 • ดูภาพผ่าน iPhone, iPad, Android พร้อมกัน 16 กล้อง ดูภาพย้อนหลังและภาพสด

 

ฟรี FujikoDDNS

฿79,000.-

EMS Suite
โปรแกรมควบคุมส่วนกลางรองรับการเชื่อมต่อเครื่องบันทึก 300 ไอพี พร้อมการแสดงภาพพร้อมกัน 8 จอๆ ละ 64 กล้อง, ฟังก์ชัน emap และตรวจสอบสถานะการทำงานเครื่องบันทึก
FK-SX5016X400
ปุ่มหน้าเครื่องแบบ Touch Panel พร้อมถ่ายโอนข้อมูล ผ่าน USB
และ DVD
FK-SX5016X400 

รองรับสัญญาณกล้อง 16 กล้องพร้อมบันทึกเสียง 1 ช่องสัญญาณ
และแสดงภาพผ่าน VGA, BNC และ MDMI ได้พร้อมกัน

 

Mobile CMS
แอพพริเคชั่นบน iPAD, iPhone, Android ดูภาพพร้อมกันๆ 16 กล้อง
หรือตั้งค่า, ดูภาพย้อนหลัง

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Visitors: 421,770