เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi232

  

         เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi232

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi231

  

 

 
    เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi231

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ E-Clocking HIP CMi S70 

 

               เครื่องสแกนลายนิ้วมือ E-Clocking HIP CMi S70 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ E-Clocking HIP CMi S60 

 

             เครื่องสแกนลายนิ้วมือ E-Clocking HIP CMi S60 

   เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi230 

 

 

     เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi230 

      เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi238 

 

 

      เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi238 

      เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi237 

 

  

          เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi237 

       เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi 236 

 

            เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi 236 

  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi 816 

 

 


        เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi 816  

     เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi 802

 

  

 
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi 802 

   เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMIT200

 

  

          เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMIT200 

   เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP Ci809

  

                 
          เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP Ci809 

  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP Ci210-C 

 

          เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP Ci210-C 

  
     เครื่องอ่านลายนิ้วมือ HIP CM 6000 

 

 

   เครื่องอ่านลายนิ้วมือ HIP CM 6000 

      เครื่องอ่านลายนิ้วมือ HIP CM 5000 

  


         เครื่องอ่านลายนิ้วมือ HIP CM 5000 

  เครื่องอ่านลายนิ้วมือ HIP URU 4000 

 

 


         เครื่องอ่านลายนิ้วมือ HIP URU 4000 

    เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP C602 

 

          เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP C602 

  
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 812 

 

 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 812 

   เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 825-C 

 

          เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 825-C 


เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CI 880,CMI880 

 

 

          เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CI 880,CMI880   

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 818 

 

        เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 818 

 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM 230

   เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM 230 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM 210

 

         เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM 210 


เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 820,CM i 820-C 

 

          เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 820,CM i 820-C 


เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP C 808 / C 808C 

           เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP C 808 / C 808C 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP C 806 

 

 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP C 806 

  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 600 
      

     เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 600 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 290 
    

     เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 290 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM 802      
 
     เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM 802   

 

 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 800  

    เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 800 

  
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 661 
 
          เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 661 

 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 260 
         

      เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CM i 260 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIPCMi232 

 

 


      เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi232 

  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIPCMi231 

 

 

 

 

     เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi231    

 

  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ E-Clocking H

IP CMi S70 

 

 

        เครื่องสแกนลายนิ้วมือ E-Clocking HIP CMi S70 

  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ E-Clocking HIP CMi S60 

 


             เครื่องสแกนลายนิ้วมือ E-Clocking HIP CMi S60 

   เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIPCMi230 

 

 

       เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi230 

 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIPCMi238 

 

 

     เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi238

 

  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

HIPCMi237 

 

  


        เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi237 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Left direction
 
 
 


 
 
 

 
 
 
 
 
Visitors: 424,861