โรงแรม วันโอวัน

โรงแรมวันโอวัน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบความไว้วางใจให้เรา ออกแบบและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 32 ตัว

พร้อมทั้งติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ทไร้สาย wi fi ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงแรมและทุกอาคาร

 

 

 

Visitors: 442,887